وب سایت شخصی حمید ارسنجانی

انتخاب راه، انتخاب مقصد نیز هست ..

وب سایت حمید ارسنجانی

حمید ارسنجانی

تحول و طراوت

نمی‌توان هرچه را گفت و هر چه را شنید، و انتظار طراوت هم داشت؛ شنیدن‌ها، گفتن‌ها، و دیدن‌ها، و هر آنچه در تعامل با خود و دیگران می‌کنیم، به خود ما بازخواهد گشت؛ بذرهای خیر که در زندگی همنوعان می‌کاری، در زندگی خویش درو می‌کنی. و برداشت‌های ما، غیر از این نیست؛ هرچه بکاریم، در فصلی درو خواهیم کرد.

رویش نو - نوروز

رویش نو:
از سرمای تعصب‌ها که درگذریم، مجال‌های تازه برای رویش تازگی‌ها کم نیست.

یادداشت‌های زندگی(18)؛ خواستن و توانستن

خاصیت علم آن است که به ما بیاموزد چه چیزهایی را تجربه نکنیم.

یادداشت‌های زندگی(17)؛ اعتراف و اعتراف‌کِشی؛ بخش دوم(پایانی)

اعتراف‌کِشی، راه عذرخواهی را می‌بندد، و اعتراف‌های خودخواسته، عین عذرخواهی‌اند و همگام با آن.

یادداشت‌های زندگی(16)؛ اعتراف و اعتراف‌کشی؛ بخش نخست

نیاز به قدرتِ ما، تنها می‌تواند در همراهیِ "فروتنانه" و "صادقانه" و "محبت‌آمیز" در فضای "احترام" ارضا شود.

یادداشت‌های زندگی(15)؛ ازدواج و خوشبختی؛ بخش سوم و پایانی

خوشبختی، یک فرآیند است نه یک فرآورده. خوشبختی، "محصول ازدواج" نیست، بلکه حاصلِ"فرآیند زندگی"‌ست.

یادداشت‌های زندگی(14)؛ ازدواج و خوشبختی؛ بخش دوم

زندگی، سیاحتی‌ست از خامی، به جانب پختگی، و برای پختگی، چشیدن سرد و گرم‌ها، شکست و ناکامی‌ها، و درد و رنج‌ها یک ضرورت است.

یادداشت‌های زندگی(13)؛ ازدواج و خوشبختی؛ بخش نخست

ما می‌باید با "واقعیت" صلح کنیم تا بتوانیم به کشف "حقیقت" برسیم؛ تا زندگی بهتری داشته باشیم.

یادداشت‌های زندگی(12)؛ تئوری انتخاب، و افسردگی

افسرده‌ها، افسرده نمی‌شوند، بلکه افسردگی می‌کنند.

یادداشت‌های زندگی(11)؛ زوج‌ها و خانواده‌ها

یکی از تلخ‌ترین آمارهایی که امروزه به مشکلات زوج‌های جوان مرتبط می‌شود، مربوط به سهم خانواده‌ها در اختلافات و جدایی‌هاست.

رویش نو - سال نو میلادی

از سرمای تعصب‌ها که درگذری، مجال‌های تازه برای رویش تازگی‌ها کم نیست.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش دهم

گاه، باورهای دینی و مذهبی ما تبدیل به "سم روابط" می‌شوند.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش نهم

تمام صفت‌های اخلاقی نادرست ما، همه از جنس سموم درونی‌اند.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش هشتم

انسان‌ها برای در امان بودن از آزار دیگران، یا به راه "مهرطلبی و جلب محبت و حمایت دیگران" می‌روند، یا "برتری‌طلب و پرخاشگر" می‌شوند، و یا به "عزلت و دوری‌گزینی" روی می‌آورند.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش هفتم

حقیقت، آن است که ما از دست خود خسته ایم که بر دیگران آوار می‌شویم.

یادداشت‌های زندگی(10)؛ باز هم عصبانیت

شخص عصبانی، کنترل خود را از دست میدهد تا بتواند کنترل دیگران را بهدست بگیرد و به این شکل، آنها را وادار به تمکین سازد.

یادداشت‌های زندگی(9)؛ رابطه و کشمکش

تمام کسانی که انتظار یک زندگیِ مشترکِ بی‌تعارض و بی‌کشمکش دارند، مهیّا به پرداخت هزینۀ عشق نیستند.

یادداشت‌های زندگی(8)

بیهدفی، زایندۀ ابهام است، و ابهام، زایندۀ سرگردانی. 

یادداشت‌های زندگی(7)؛ درک عصبانیت یا کوتاه آمدن؟ تفاوت دو نگرش

درک یک وضعیت، مقدمۀ مهمی برای سازگاری‌ست.

پیامبر شفاء؛ مسیح، لبخندی که بر لبان خداوند نشست ..

پیامبران، واسطههای میان انسان و خداونداند، اما واسطههایی که فانی حقاند، نه حائل حق؛ آنها شمعهای بیسایهاند.