وب سایت شخصی حمید ارسنجانی

انتخاب راه، انتخاب مقصد نیز هست ..

وب سایت حمید ارسنجانی

سم زدایی یا دیگرزدایی؟

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش دهم

گاه، باورهای دینی و مذهبی ما تبدیل به "سم روابط" می‌شوند.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش نهم

تمام صفت‌های اخلاقی نادرست ما، همه از جنس سموم درونی‌اند.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش هشتم

انسان‌ها برای در امان بودن از آزار دیگران، یا به راه "مهرطلبی و جلب محبت و حمایت دیگران" می‌روند، یا "برتری‌طلب و پرخاشگر" می‌شوند، و یا به "عزلت و دوری‌گزینی" روی می‌آورند.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش هفتم

حقیقت، آن است که ما از دست خود خسته ایم که بر دیگران آوار می‌شویم.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش ششم

در بسیاری از اوقات، مشکل ما به ظاهر با دیگران است، اما به واقع، با "خود" و "انتظارات خود" مسئله داریم.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش پنجم

انسان امروز، حال خوشی ندارد؛ میزان رضایتها، امیدها، خستگیها، و به تَبَع آنها، شادیهای ما بسیار افول کرده است.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش چهارم

بر این باورم که علت استقبال جامعۀ ما از این "عبارت و مفهوم"(آدم‌های سمی)، چیزی جز کسب احساس دلچسب "تأیید خویشتن" و "گریز از محکومیت خود" نیست.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش سوم

مسئله یا از ما آغاز میشود، یا به ما ختم میگردد؛ از این دو خارج نیست.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش دوم

بزرگترین مشکل ما، ظاهراً دیگرانند، و این دیگران همه جا هستند.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم "آدم‌های سمی"؛ بخش نخست

عبارت "آدم‌های سمی" را عموماً شنیده‌ایم. این عبارت احتمالاً برگرفته از کتاب "لیلیان گلاس" به همین نام است. اما استقبال جامعۀ ما از این "عبارت و مفهوم" جای تأمل بسیار دارد.