وب سایت شخصی حمید ارسنجانی

انتخاب راه، انتخاب مقصد نیز هست ..

وب سایت حمید ارسنجانی

یاددداشت های زندگی

یادداشت‌های زندگی(18)؛ خواستن و توانستن

خاصیت علم آن است که به ما بیاموزد چه چیزهایی را تجربه نکنیم.

یادداشت‌های زندگی(17)؛ اعتراف و اعتراف‌کِشی؛ بخش دوم(پایانی)

اعتراف‌کِشی، راه عذرخواهی را می‌بندد، و اعتراف‌های خودخواسته، عین عذرخواهی‌اند و همگام با آن.

یادداشت‌های زندگی(16)؛ اعتراف و اعتراف‌کشی؛ بخش نخست

نیاز به قدرتِ ما، تنها می‌تواند در همراهیِ "فروتنانه" و "صادقانه" و "محبت‌آمیز" در فضای "احترام" ارضا شود.

یادداشت‌های زندگی(15)؛ ازدواج و خوشبختی؛ بخش سوم و پایانی

خوشبختی، یک فرآیند است نه یک فرآورده. خوشبختی، "محصول ازدواج" نیست، بلکه حاصلِ"فرآیند زندگی"‌ست.

یادداشت‌های زندگی(14)؛ ازدواج و خوشبختی؛ بخش دوم

زندگی، سیاحتی‌ست از خامی، به جانب پختگی، و برای پختگی، چشیدن سرد و گرم‌ها، شکست و ناکامی‌ها، و درد و رنج‌ها یک ضرورت است.

یادداشت‌های زندگی(13)؛ ازدواج و خوشبختی؛ بخش نخست

ما می‌باید با "واقعیت" صلح کنیم تا بتوانیم به کشف "حقیقت" برسیم؛ تا زندگی بهتری داشته باشیم.

یادداشت‌های زندگی(12)؛ تئوری انتخاب، و افسردگی

افسرده‌ها، افسرده نمی‌شوند، بلکه افسردگی می‌کنند.

یادداشت‌های زندگی(11)؛ زوج‌ها و خانواده‌ها

یکی از تلخ‌ترین آمارهایی که امروزه به مشکلات زوج‌های جوان مرتبط می‌شود، مربوط به سهم خانواده‌ها در اختلافات و جدایی‌هاست.

یادداشت‌های زندگی(10)؛ باز هم عصبانیت

شخص عصبانی، کنترل خود را از دست میدهد تا بتواند کنترل دیگران را بهدست بگیرد و به این شکل، آنها را وادار به تمکین سازد.

یادداشت‌های زندگی(9)؛ رابطه و کشمکش

تمام کسانی که انتظار یک زندگیِ مشترکِ بی‌تعارض و بی‌کشمکش دارند، مهیّا به پرداخت هزینۀ عشق نیستند.

یادداشت‌های زندگی(8)

بیهدفی، زایندۀ ابهام است، و ابهام، زایندۀ سرگردانی. 

یادداشت‌های زندگی(7)؛ درک عصبانیت یا کوتاه آمدن؟ تفاوت دو نگرش

درک یک وضعیت، مقدمۀ مهمی برای سازگاری‌ست.

یادداشت‌های زندگی(6)

"قدرشناسی" و "سپاسگزاری" در میان ما، پدیده‌ای کمرنگ و نامتعادل ا‌ست؛ گاه، کسانی آن را با "خوش‌خدمتی" اشتباه می‌گیرند، و گاه، برای کسانی طعم "تملق" دارد، و گاه، به‌راحتی از آن چشم‌پوشی می‌شود، آن‌جا که قرار است دربرابر "وظیفه‌ای" ابراز شود.

یادداشت‌های زندگی(5)

کم نیست مواردی که ما برای "برحقماندن"، حق را زیر پا میگذاریم. 

یادداشت‌های زندگی(4)

کم نیستند کسانی که در "عصبانیتِ" شریکِ زندگیِ خود، به دنبال حقیقت می‌گردند؛ اشکالی ندارد، اما در پی کدام حقیقت؟ و چه سهمی از حقیقت؟

یادداشت‌های زندگی(3)

یکی از مهمترین تمایزات انسان امروز و دیروز، یافتن نگاهی علمی به خود و زندگی خود است. 

یادداشت‌های زندگی(2)

ما بهترین رابطهها را، صمیمیترین آنها میدانیم، اما صمیمیت، نزدیکی بیحدومرز نیست. 

یادداشت‌های زندگی(1)

زندگی رضایت‌مند، خود، به تنهایی کار آسانی نیست، چه رسد به زندگی "مشترکِ رضایت‌مندِ طولانی".