وب سایت شخصی حمید ارسنجانی

انتخاب راه، انتخاب مقصد نیز هست ..

وب سایت حمید ارسنجانی

نکته ها و اشارت ها - نکته های روانشناختی

عشق‌شناسی(2)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

عشق را افراط در دوستداشتن تعریف کردهاند. این واژه، آنگونه که شیخ اشراق سهروردی بیان میکند ظاهراً از کلمۀ "عَشَقه" اشتقاق یافته و عشقه نام پیچکیست که در کنار گیاهان، ریشه در خاک استوار میسازد و به دور گیاه میپیچد. 

عشق‌شناسی(1)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

توصیف‌های ما از عشق، بیش از آنکه متأثر از وصال و کامیابی باشد، تحت تأثیر فراق و ناکامی‌ست. و عشق‌ها، به وقتی که از فراق می‌گذرند و به وصال منتهی می‌شوند، در واقع، هم به سکون می‌رسند و هم به سکوت.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش ششم

در بسیاری از اوقات، مشکل ما به ظاهر با دیگران است، اما به واقع، با "خود" و "انتظارات خود" مسئله داریم.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش پنجم

انسان امروز، حال خوشی ندارد؛ میزان رضایتها، امیدها، خستگیها، و به تَبَع آنها، شادیهای ما بسیار افول کرده است.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش چهارم

بر این باورم که علت استقبال جامعۀ ما از این "عبارت و مفهوم"(آدم‌های سمی)، چیزی جز کسب احساس دلچسب "تأیید خویشتن" و "گریز از محکومیت خود" نیست.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش سوم

مسئله یا از ما آغاز میشود، یا به ما ختم میگردد؛ از این دو خارج نیست.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش دوم

بزرگترین مشکل ما، ظاهراً دیگرانند، و این دیگران همه جا هستند.

یادداشت‌های زندگی(6)

"قدرشناسی" و "سپاسگزاری" در میان ما، پدیده‌ای کمرنگ و نامتعادل ا‌ست؛ گاه، کسانی آن را با "خوش‌خدمتی" اشتباه می‌گیرند، و گاه، برای کسانی طعم "تملق" دارد، و گاه، به‌راحتی از آن چشم‌پوشی می‌شود، آن‌جا که قرار است دربرابر "وظیفه‌ای" ابراز شود.

یادداشت‌های زندگی(5)

کم نیست مواردی که ما برای "برحقماندن"، حق را زیر پا میگذاریم. 

یادداشت‌های زندگی(4)

کم نیستند کسانی که در "عصبانیتِ" شریکِ زندگیِ خود، به دنبال حقیقت می‌گردند؛ اشکالی ندارد، اما در پی کدام حقیقت؟ و چه سهمی از حقیقت؟

یادداشت‌های زندگی(3)

یکی از مهمترین تمایزات انسان امروز و دیروز، یافتن نگاهی علمی به خود و زندگی خود است. 

یادداشت‌های زندگی(2)

ما بهترین رابطهها را، صمیمیترین آنها میدانیم، اما صمیمیت، نزدیکی بیحدومرز نیست. 

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم "آدم‌های سمی"؛ بخش نخست

عبارت "آدم‌های سمی" را عموماً شنیده‌ایم. این عبارت احتمالاً برگرفته از کتاب "لیلیان گلاس" به همین نام است. اما استقبال جامعۀ ما از این "عبارت و مفهوم" جای تأمل بسیار دارد.

یادداشت‌های زندگی(1)

زندگی رضایت‌مند، خود، به تنهایی کار آسانی نیست، چه رسد به زندگی "مشترکِ رضایت‌مندِ طولانی".