وب سایت شخصی حمید ارسنجانی

انتخاب راه، انتخاب مقصد نیز هست ..

وب سایت حمید ارسنجانی

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش دهم

samzodayiyadigarzodayi.jpgsamzodayiyadigarzodayi_1543636460647175581.jpg

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟

یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش دهم

 

گاه، باورهای دینی و مذهبی ما تبدیل به "سم روابط" می‌شوند؛

آنجا که بجای رأفت و شفقت، به نام خدای مهربانی‌ها، نامهربان و خشونت‌پیشه می‌شویم،

آنجا که انجام اعمال عبادی‌مان – که تنها برای خود می‌کنیم، و نه برای هیچ‌کس دیگر -  بجای فروتنی مایۀ برتری‌طلبی و فخرفروشی و خودبزرگ‌بینی ما می‌شود،

آنجا که باورهای‌مان، بجای صلح و دوستی، ستیز و دشمنی می‌آفرینند،

آنجا که دینداری‌مان، بجای شادمانی و نشاط، دستمایۀ اندوه و عزا می‌شود،

آنجا که عفونت توهین و بی‌حرمتی و بی‌ادبی را سخاوتمندانه نثار آنانی می‌کنیم که به ما شبیه نیستند،

آنجا که عبادت خدا، از عیادت خَلق او تهی می‌شود، و دوستی خدا به بی‌تفاوتی و بدخُلقی و نامهربانی با خَلق، منتهی می‌گردد؛ از دل‌ها، راهی به خدا هست و راهی به خلق او، اماراه را که بر خلق او می‌بندی، راه خدا بسته می‌شود ..

 

- حمید ارسنجانی

(0) - (0)