وب سایت شخصی حمید ارسنجانی

انتخاب راه، انتخاب مقصد نیز هست ..

وب سایت حمید ارسنجانی

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش سوم

samzodayiyadigarzodayi.jpgsamzodayiyadigarzodayi_1543635682829735814.jpg

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟

یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش سوم

مسئله یا از ما آغاز می‌شود، یا به ما ختم می‌گردد؛ از این دو خارج نیست.

ما همگی خصوصیات، خلق‌وخو، و به تَبَع آن رفتارهایی داریم که می‌توانند در حکم "سم" ظاهر شوند:

سلطه‌جویی، خودشیفتگی، تجسس در زندگی دیگران، گله‌مندی مدام، حسادت، فخرفروشی، عصبیت، عصبانیت، منفی‌بافی، بدگویی، عیب‌جویی، عیب‌گویی، تحقیر، تمسخر و ..

اینها همه دزدان صمیمت‌اند که از ما آغاز می‌شوند.

رفتارها – چه زبانی، و چه عملی -  که رنگ بدگویی و عیب‌جویی و عیب‌گویی و.. می‌گیرند، ماییم که "سمی" شده‌ایم، چه باور کنیم، چه نکنیم؛ و این فاصلۀ بسیار دارد با نقد عالمانه و همدلانه.

ما، با به رخ کشیدن داشته‌هایمان – حتی به تظاهر- در پی اثبات برازندگی و برتری خویش به دیگرانیم، و اینگونه "سم فخرفروشی" و "تحقیر" را در فضای ارتباط‌ها انتشار می‌دهیم. انعکاس رفتار ما، سم "عیب‌جویی" و "حسادت" در دیگران است؛ فروتن که نباشی، دیگران نیز "مرهم بخشش و چشم‌پوشی" خود را بر تو نثار نخواهند کرد ..

- حمید ارسنجانی

(1) - (5)