وب سایت شخصی حمید ارسنجانی

انتخاب راه، انتخاب مقصد نیز هست ..

وب سایت حمید ارسنجانی

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش پنجم

samzodayiyadigarzodayi.jpgsamzodayiyadigarzodayi_1543635775615757946.jpg

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟

یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش پنجم

انسان امروز، حال خوشی ندارد؛ میزان رضایت‌ها، امیدها، خستگی‌ها، و به تَبَع آنها، شادی‌های ما بسیار افول کرده است.

با اینهمه احساس ناخوشی، اما، ترجیح اکثریت، نه درمان، بلکه گلایه و غرزدن است؛ هر کسی دیگری را وسیله و محملی می‌یاید برای اعلام خستگی‌ها و نارضایی‌ها و دلخوری‌های خود، و بدین طریق تقریباً همگان به سنگین نمودن یکدیگر همت می‌کنیم، و سنگین شدن، معنایی جز سمی شدن ندارد.

و اینهمه ناخوشی، تقریباً تماماً فرافکنی می‌شود؛

گاه به دولت و سیاست،

گاه به مردم و اجتماع،

و گاه به خدا و دین و عقاید و نظایر آن.

سخن این نیست که دولت و مردم و اجتماع و غیره هیچ خلل و مشکلی ندارند، پرسش این است که این‌سوی ماجرا که ما نشسته‌ایم بی‌اشکال است!؟

دین و خدا و عقاید، آنجا تحفۀ خرافات می‌شوند که مخاطبانشان با کتاب بیگانه‌اند ..

و روابط میان انسان‌ها آنجا آشفته‌تر است که جای محبت و مهربانی را، به مهرطلبی داده‌ایم ..

آنچه ما را آزاد می‌کند، حقیقت است، آن هم حقیقت در مورد خویشتن، نه دربارۀ دیگران.

اینکه خود را "صادقانه"، و با "جدیت"، بدون "فرافکنی" وارسی کنیم، یک ضرورت است. بی‌حوصلگی‌ها، بدخلقی‌ها، استرس‌ها و مانند آن، به هر علتی در ما رخنه کرده باشند، با گذار زمان، یا گریز از مردمان یا حذف مدام آنها رفع نخواهد شد.

- حمید ارسنجانی

(0) - (0)