وب سایت شخصی حمید ارسنجانی

انتخاب راه، انتخاب مقصد نیز هست ..

وب سایت حمید ارسنجانی

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش چهارم

samzodayiyadigarzodayi.jpgsamzodayiyadigarzodayi_1543635711773505920.jpg

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟

یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش چهارم

بر این باورم که علت استقبال جامعۀ ما از این "عبارت و مفهوم"(آدم‌های سمی)، چیزی جز کسب احساس دلچسب "تأیید خویشتن" و "گریز از محکومیت خود" نیست، و قضاوت‌ها، و سرزنش‌ها، و انتقادها همه از همین جنس‌اند؛ دغدغۀ اصلی ما در تمام این رفتارهای سمی این است که به دیگران بفهمانیم که "شما خوب نیستید"، و ازین طریق "حس بهتری" نسبت به خود حاصل کنیم.

این‌گونه است که روش "فرافکنی" در ما رشد می‌نماید، زیرا اگر بتوانیم دیگران را مسبب و عامل رفتار سمی خودمان معرفی کنیم، دست‌کم بار "مسئولیت"مان را کاسته‌ایم، و بدین شیوه از اعتراف به خطا و پاسخ‌گویی و عذرخواهی گریخته‌ایم. این‌چنین است که "دیگرزدایی"، خود، بدل به رفتاری سمی می‌شود.

- حمید ارسنجانی

(0) - (0)